Werkwijze

OriŽntatie
In ťťn of twee gesprekken breng ik samen met de opdrachtgever de situatie in kaart en stel ik een voorlopig plan van aanpak op.
Belangrijk is dat er niet alleen goede afspraken over de positionering binnen de organisatie worden gemaakt, maar ook over de duur van de opdracht en de rapportage. Samen met de opdrachtgever maak ik heldere afspraken over de hoofddoelstelling(en), de scope en het beoogde eindresultaat.
In het voorlopige plan van aanpak geef ik aan welke punten ik op korte termijn ga aanpakken en maak ik afspraken over nadere kennismaking met de organisatie en andere stakeholders.


Plan van aanpak
Na de start van de opdracht presenteer ik na 4 weken de eerste voortgangsrapportage en wordt op basis van de voortgangsrapportage van het voorlopige plan van aanpak een definitief plan van aanpak opgesteld met bijbehorende planning.

Voortgangsrapportage
Elke 6 tot 8 weken presenteer ik een voortgangsrapportage en bespreken we eventuele knelpunten en kunnen de afspraken uit het plan van aanpak worden bevestigd of bijgesteld. Overigens reken ik erop dat er geen verassingen boven water komen omdat ik er belang aan hecht een opdrachtgever regelmatig even te spreken.

Eindrapportage
Bij het afronden van de opdracht maak ik een eindrapportage en wordt de opdracht geŽvalueerd aan de hand van het plan van aanpak en proces. De eindrapportage sluit ik meestal af met een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Overdracht en Nazorg
Voor het definitief afsluiten van de opdracht stel ik een overdrachtsdocument op en vindt er een zorgvuldige en uitgebreide overdracht plaats. Dit moment is van groot belang in verband de continuÔteit en verankering van de resultaten. Al naar gelang de behoefte van de opdrachtgever kan ik nazorg leveren.

Afhankelijk van situatie en opdracht is dit hoe ik globaal werk

Tekstvak: Buziaulaan 33
1948aj Beverwijk
Tekstvak: Ascon Interim Management

A-IM ( Ascon Interim Management)

Tijdelijk management en advies GGZ LVG Welzijn Verslavingszorg

A-IM is een handelsnaam van

Aranĝi B.V.

 

KvK te Amsterdam 34337837

 

Start

Wie

Werkwijze

Diensten

Portfolio

Voorwaarden